Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

   6 maja  w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji obchodów dnia 3 maja. Jest to ważny dla każdego Polaka dzień. Jest to data uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji. Święto to zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Autorami Konstytucji 3 Maja byli : król Stanisław August Poniatowski , Ignacy Potocki , Hugo Kołłątaj , któremu przypisuje się ostateczną jej redakcje. W tym dniu każdy patriota wywiesza przed dom biało-czerwoną flagę. 
    W naszej szkole obchody tego święta były równie uroczyste. Uczniowie klas IV, VII, i VIII pod opieką p. Anny Wolańczyk i p. Anny Skibińskiej przedstawili, w formie montażu słowno- muzycznego, okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wiersze i pieśni patriotyczne podkreśliły znaczenie uroczystości, uczniowie przypomnieli  symbole narodowe i  historię świąt. Na początku odśpiewaliśmy hymn państwowy, a następnie rozpoczęła się inscenizacja. Nie zabrakło patriotycznych pieśni, refleksyjnych wierszy. Aktorzy starali się także przybliżyć najważniejsze daty, postacie i wydarzenia z tamtego okresu w dziejach Polski. Na koniec nagrodziliśmy młodych aktorów gromkimi brawami, po czym wszyscy rozeszli się na lekcje.
To przedstawienie przybliżyło nam informacje z historii naszego kraju. To właśnie dzięki takim uroczystościom dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw patriotycznych wśród młodzieży i wychowania w polskości.