Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni

Program wychowawczo-profilaktyczny Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni

Wykaz podręczników Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni 2022/2023

Wykaz podręczników do zakupienia przez rodziców

Wyprawka – oddziały przedszkolne

Regulamin korzystania z platformy Microsoft Office 365 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni

Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni