Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni

Statut Żłobka “Qbuś Puchatek” w Jezierni

Regulamin Żłobka “Qbuś Puchatek” w Jezierni

Program wychowawczo-profilaktyczny Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni

Wykaz podręczników Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni 2023/2024

Wykaz podręczników do zakupienia przez rodziców 2023/2024

Wyprawka – oddziały przedszkolne 2023/2024

Regulamin korzystania z platformy Microsoft Office 365 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni

Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni

Standardy ochrony małoletnich w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni oraz w Żłobku Qbuś Puchatek w Jezierni

Wersja skrócona standardów ochrony małoletnich w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni oraz w Żłobku Qbuś Puchatek w Jezierni