Finał konkursu ” Przemoc boli – cyberprzemoc”

18 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Podhorcach miało miejsce spotkanie edukacyjno-profilaktyczne  w ramach ogólnopolskiej kampanii “Przemoc boli”. Podczas tego wydarzenia nastąpiło rozstrzygnięcie gminnego konkursu pt. PRZEMOC BOLI-CYBERPRZEMOC. Wśród nagrodzonych byli także nasi uczniowie: PRACE PLASTYCZNE IV-VI nagroda główna: III miejsce ? Albert Krawczyk. Ucznia do konkursu przygotowała p. Joanna Wolańczyk. Serdecznie gratulujemy.

Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością Pani Wójt Marzena Czubaj – Gancarz  wraz z dyrektorami i nauczycielami ze szkół, pracownikami GOPS-u i członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Rodzinie. Tematem przewodnim spotkania była  przemoc rówieśnicza ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy.

Podczas spotkania psycholog z OIK-u pan Paweł Pryciuk przedstawił prezentację na temat ?Świadome korzystanie z nowoczesnych technologii – Rola Internetu w naszym życiu oraz zagrożenia i korzyści z niego płynące?. W trakcie warsztatów dzieci i  młodzież z naszej gminy uświadomiła sobie, że niestety przemoc ?w sieci? jest bardzo popularnym zjawiskiem i może doświadczyć każdego z nas, dlatego należy umieć zadbać o swoje bezpieczeństwo  nie tylko w realnym świecie, ale i w cyberprzestrzeni. Uczniowie poznali konsekwencje hejtowania i innych form cyberprzemocy oraz dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy i jak reagować, gdy zetkną się z tym problemem.

Uwieńczeniem tego pouczającego spotkania była także atrakcja w formie spektaklu słowno- muzycznego pt. ,,Czy słowa mogą zranić?? w wykonaniu poety i muzyka pana Jacka Musiatowicza z synem Michałem. Od wielu lat muzyk jest zaangażowany w pracę profilaktyczną, a od jakiegoś czasu podczas występów w szkołach, towarzyszy mu jego syn Michał, który jest niezwykle utalentowanym, młodym gitarzystą. Michał zaprezentował swój talent podczas 10 edycji programu ?Must Be The Music. Tylko Muzyka?.

Jacek Musiatowicz w bardzo ciekawy, przystępny i niebanalny sposób starał się przekazać młodzieży najważniejsze wartości, jakimi są miłość, przyjaźń i pasja. Jego wypowiedzi przeplatane były utworami muzycznymi i dowcipnymi, anegdotami z życia artystycznego oraz osobistego. Zaproszeni artyści przekonali słuchaczy, że warto rozwijać swoje pasje, zainteresowania, gdyż tylko one mogą uchronić młodego człowieka przed wkroczeniem na złą drogę. Swoim występem motywowali młodzież do kierowania swoim życiem w sposób mądry i odpowiedzialny. Spotkanie bardzo podobało się zarówno młodzieży, jak i gronu pedagogicznemu i zaproszonym gościom.

Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali świąteczne życzenia od pani Wójt i słodkie upominki.