Informacja

Do 24 maja 2020 r. zostaje przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym, a tym samym nadal trwa nauczanie zdalne. Egzamin ósmoklasisty zaplanowany został na 16, 17, 18 VI 2020 r. Przypominamy, że udział w formie zdalnego nauczania jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów i prosimy o sumienne wywiązywanie się z powierzonych zadań.

Dyrektor szkoły,
Anna Kochan