Informacja

Na podstawie Zarządzenia nr 1/05/2020 Prezesa Zarządu Fundacji  z dnia 13 maja 2020 r. z dniem 18 maja 2020 oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni zostaje otwarty i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Z 2020 r. poz. 780.) będą realizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Podczas sprawowania opieki będą uwzględnione i realizowane wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz inne zalecenia, mające na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Oddział przedszkolny czynny: 8.00-13.30/15.00

Zarządzenie Nr 1/05/2020 Prezesa Fundacji z dnia 13 maja 2020 r.

Proszę o pobranie, wydrukowanie i wypełnienie załączonych poniżej dokumentów i dostarczenie do szkoły w dniu przyprowadzenia dziecka – 18.05.2020 r.

Dokumenty do wypełnienia

Uprzejmie informuję, że 4 maja 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny opublikował na swojej stronie internetowej https://gis.gov.pl/aktualnosci/aktualizacja-wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-maja-2020-r-koronawirus-sars-cov-2/  uaktualnione wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  

Dyrektor szkoły,
Anna Kochan