INFORMACJA

W dniu 16.09.2020 r. (środa)  dzieci i uczniowie klas 0 – VII wezmą udział w Akcji Sprzątanie Świata w godzinach 11.40 – 13.25. 
Po uprzątnięciu terenu odbędzie się ognisko
na placu koło OSP w Jezierni. Dzieci i uczniowie proszeni są
o przyniesienie jedzenia i picia we własnym zakresie.
Po zakończonej akcji wracamy na lekcje.