INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 26.04.2021 r. dzieci kl. I – III będą uczyły się w systemie hybrydowym według obowiązującego planu lekcji. Wyżej wymienieni uczniowie mają również możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej do godz. 15.00 każdego dnia. Wszystkie zajęcia będą odbywały z uwzględnieniem obowiązującego reżimu sanitarnego. W razie pytań prosimy o kontakt z wychowawcami klas.

Dyrektor szkoły,
Anna Kochan

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.