JUBILEUSZ 100-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEZIERNI

Złoty Jubileusz skłania do zadumy i refleksji nad mijającym czasem. 100-lecie szkoły to doniosłe wydarzenie, to młodość kilku pokoleń, będąca okazją do wspomnień, które na zawsze pozostają  w pamięci.  Czas je porządkuje, dodaje im blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością. M. Proust pisał, że ? [?] przeszłość jest zamknięta w miejscach i przedmiotach, a gdy znajdziemy się tam, gdy je odnajdziemy ? oswobodzone wspomnienia zwyciężają czas i wracają, aby żyć z nami?.

Jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami. Z wielkim sentymentem i rozrzewnieniem wspominamy kadrę kierowniczą, nauczycieli i wszystkich pracowników, którzy kształtowali wizerunek naszej szkoły przez minione stulecie, oddali jej entuzjazm i serce, dbali o edukację, wychowanie, bezpieczeństwo, a wszystko dla dobra młodego człowieka. W szkole bowiem najważniejszy zawsze jest uczeń, jej duszą  jest nauczyciel, wsparciem ? rodzice, a dumą absolwenci. Szkoła Podstawowa w Jezierni dla jej absolwentów to wspomnienia o dzieciństwie, młodości, o czasie, w którym zdobywali podstawową wiedzę o otaczającym świecie. Właśnie ta wiedza  i umiejętności stały się solidnym fundamentem do dalszej edukacji. Szkoła to również ludzie: nauczyciele, rodzice, pracownicy, koledzy i koleżanki, z którymi zawarliśmy pierwsze przyjaźnie, utrzymujące się niekiedy przez całe życie.  Budynek szkoły jest świadectwem ciągłości, miejscem, które niezmiennie trwa i przypomina, że należymy do jednej wspólnoty.

Świętując tak piękny Jubileusz uzmysławiamy sobie, że jest to idealny moment na przypomnienie nie tylko historii szkoły, ale także  zaprezentowanie jej osiągnięć. Z nieukrywaną dumą i radością przedstawiamy wszystko to, co świadczy o jej oryginalności i niepowtarzalności. Przygotowany pod kierunkiem pani dyrektor scenariusz akademii , upamiętniający 100-letnią historię szkoły, niech zatrzyma w pamięci dokonania i wspomnienia z przeszłości oraz dostarczy wielu wzruszeń i będzie miłą pamiątką.

Jubileusz 100-lecia szkoły podstawowej zainaugurowała msza święta w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Jezierni i była koncelebrowana przez księdza Grzegorza Chabrosa – Dziekana Dekanatu Tomaszów Południe, księdza Mieczysława Grabowskiego – proboszcza parafii w Jezierni i księdza Witolda Mikulskiego ? proboszcza parafii w Dubie.

Dyrektor szkoły p. Anna Kochan powitała przybyłych na uroczystość gości, którą rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego w asyście pocztu flagowego i uczczenia minutą ciszy zmarłych dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie poświęcono tablicę pamiątkową, której fundatorem  był organ prowadzący szkołę –  Fundacja ?Wiedza, Edukacja, Rozwój?.

Obchody 100-lecia szkoły zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych: p. Marzena Czubaj-Gncarz ? Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, p. Adam Korzeń – Przewodniczący Rady Gminy Tomaszów Lubelski. W imieniu Starosty Tomaszowskiego list gratulacyjny odczytałap. Anna Pankiewicz ? Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Otrzymaliśmy również list gratulacyjny od p. Krzysztofa Grabczuka – Wicemarszałka Województwa Lubelskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas czcigodni księża: Grzegorz Chabros, Mieczysław Grabowski, Witold Mikulski oraz p. Henryk Karwan Radny Powiatu Tomaszowskiego, p. Piotr Babiarz Radny Rady Gminy Tomaszów Lubelski i p. Piotr Kielar ? sołtys wsi Jeziernia. Ponadto zaproszenie na jubileuszową uroczystość przyjęli: p. Maria Dworniczuk, p. Irena Sidorowicz i p. Józef Grzeszczuk – emerytowani nauczyciele i dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Jezierni, jak również p. Elżbieta Błajda – Kierownik Gminnego Zespołu Administracyjno-Finansowego Szkół w Tomaszowie Lubelskim, p. Magdalena Tereszczuk – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej ?ROZTOCZE?, p. Kinga Łuczak – Dyrektor GOK w Podhorcach i zespół ludowy Jezioranki.

Gościliśmy również dyrektorów zaprzyjaźnionych placówek oświatowych:
p. Stanisławę Malinowską, p. Annę Świcę, , p. Annę Romańczuk, p. Mirosławę Majdanik, p. Ilonę Dudek-Dziedzic i p. Józefa Augustyniaka.

Wśród obecnych gości byli także absolwenci szkoły m.in. p. Antoni Wawryca ? dyrektor Domu Samopomocy w Tyszowcach i p. Ewa Probola – dyrektor Szkoły Podstawowej w Pasiekach, jak również przewodnicząca i skarbnik Rady Rodziców: p. Iwona Leśna i p. Jolanta Łoś.

W części artystycznej wzięli udział uczniowie klas I-VI, oddziały przedszkolne, absolwenci szkoły i rodzice. Uczniowie i młodzież gimnazjalna (absolwenci naszej szkoły) rozpoczęła uroczystość od przedstawienia historii szkoły. Następnie zaprezentowali się uczniowie klasy II, tańcząc w rytm melodii kujawiaka. Nie zabrakło również występu zespołu ludowego Jezioranki, a dzieci z oddziałów przedszkolnych, które podążając śladami starszego pokolenia i ucząc się kultywować nasze tradycje, zaśpiewały i zatańczyły w rytm piosenki Miała baba koguta. Natomiast rodzice naszych uczniów wyśpiewali piosenkę  A. Rybińskiego Nie liczę godzin i lat. Cała uroczystość była pełna wzruszeń i wspomnień, gdyż łączyła ona kilka pokoleń absolwentów.

100-lecie szkoły jest doskonałą okazją, aby docenić pracę pedagogów. Pan Piotr Wójtowicz prezes Fundacji ?Wiedza, Edukacja, Rozwój? ? przedstawiciel organu prowadzącego szkołę ? podziękował p. dyrektor Annie Kochan za trud włożony w przygotowanie Jubileuszu , wręczając  bukiet kwiatów i pamiątkową grafikę autorstwa R. Muchy oraz podziękował wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracownikom i rodzicom za 100 lat wspólnej pracy i wielkiego zaangażowania w rozwój szkoły oraz życzył wytrwałości i dalszych sukcesów w kształceniu i wychowaniu młodzieży.

Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: p. Marzena Czubaj-Gncarz ? Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, p. Adam Korzeń – Przewodniczący Rady Gminy Tomaszów Lubelski, Anna Pankiewicz ? przedstawiciel Starosty Tomaszowskiego, absolwenci szkoły p. Antoni Wawryca i p. Ewa Probola oraz p. Józef Augustyniak – przedstawiciel zaproszonych dyrektorów szkół z terenu gminy Tomaszów Lubelski, a także p. Irena Sidorowicz ? emerytowany nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej w Jezierni.

Goście przekazali na ręce pani dyrektor okolicznościowy grawer, publikacje książkowe i sprzęt sportowy.

Na koniec dyrekcja podziękowała wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację wydarzenia: uczniom, absolwentom, nauczycielom, pracownikom obsługi, rodzicom oraz przybyłym gościom: ,,[?]Dziękuję Wam za wszystkie działania, jakie trzeba było podjąć, aby dzisiejszy dzień mógł mieć taki wymiar. Szczególne podziękowania kieruję do koordynatora dzisiejszej uroczystości pani Anny Wolańczyk. Dziękuję również  pani Justynie Jakimczuk i pani Annie Matyjaszek. W dalszej kolejności dziękuję  pani Aleksandrze Pisarczyk, Ewie Malec, Katarzynie Pawlik, Annie Jaremko, Joannie Wolańczyk, Danucie Hałas, Elżbiecie Jastrząb, Dorocie Karwańskiej-Mazurkiewicz i Małgorzacie Harbuz. Dziękuję także czcigodnym księżom za odprawienie  mszy świętej. Dziękuję władzom samorządowym na czele z panią wójt za wspieranie finansowe naszej placówki. Pragnę również podziękować pani Ewie Proboli  i panu Antoniemu Wawrycy za pomoc w kompletowaniu dokumentacji o szkole, za przekazane zdjęcia. Na koniec podziękowania kieruję do pana Piotra Wójtowicza za wsparcie i pomoc w organizacji dzisiejszego święta. A paniom z zespołu Jezioranki  i absolwentom za pięknie wyśpiewane piosenki.?

Za zrozumienie potrzeb naszej szkoły, finansowe wsparcie i pomoc w organizacji Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej w Jezierni, chcemy wyrazić wdzięczność sponsorom: Elektronix Andrzej Leśny, Ecler Dariusz Gałan, Kraw ? Pak – Stanisław Krawczyk, Arkadiusz Borek – Usługi Remontowo Budowlane, Stolarnia Czesław Mazur, Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim, Piotrowi Kielar oraz Sławomir Ciećko – Transport Ciężarowy Auto-Handel.