„KĄCIK BIBLIOTEKI SZKOLNEJ”

UWAGA KONKURS!!!

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs czytelniczy pt. „W świecie bajek Andersena”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-IV Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni.


Aby wziąć udział w konkursie należy przeczytać następujące baśnie Hansa Christiana Andersena (w nawiasach linki do tekstów, gdyby ktoś potrzebował):

  • a także poznać życiorys Jana Christiana Andersena.

Konkurs odbędzie się poprzez aplikacje Microsoft Teams, w dniu 22 maja 2020 r. o godzinie 12.00. Zostanie utworzony specjalny kanał, na którym zostanie przeprowadzony test znajomości treści bajek.

Uczniowie, którzy wykażą się najlepszą znajomością życia i twórczości J. Ch. Andersena nagrodzeni zostaną upominkami i dyplomami!