Kącik biblioteki szkolnej

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Jest to doroczne święto, którego organizatorem jest UNESCO. Ma ono na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. Święto narodziło się w Katalonii, a jego data 23 kwietnia jest symboliczna dla literatury światowej. W ten dzień zmarli wybitni poeci Miguel de Cervantes (autor serii książek o Don Kichocie z Manszy), William Szekspir („Romeo i Julia”, „Hamlet”, „Sen nocy letniej”) oraz Inca Garcilaso de la Vega („O Inkach uwagi prawdziwe”). Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich startujemy z cyklem: „Kącik biblioteki szkolnej”. Na stronie Facebooka Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni opiekun biblioteki szkolnej – pani Ewa Szokało – publikować będzie różne materiały promujące czytelnictwo, konkursy i nagrania bajek dla najmłodszych. Zapraszamy!