Konkurs wiedzy prewencyjnej ,,Jestem Bezpieczny?

XIX konkurs wiedzy prewencyjnej ,,Jestem Bezpieczny? organizowany corocznie przez Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Lubelskim odbył się 3 kwietnia 2019 roku
w Szkole Podstawowej w Podhorcach. Wzięły w nim udział  trzyosobowe drużyny, reprezentujące szkoły podstawowe z terenu Gminy Tomaszów Lubelski. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl. IV-V w składzie: Sylwia Kielar, Amelia Troczyńska i Albert Krawczyk. Głównym celem przedsięwzięcia było upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swoim codziennym życiu. Uczestnicy wykazali się wiedzą prewencyjną, która obejmowała wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, uzależnienia, właściwe reakcje na zagrożenia oraz ogólnie pojętego bezpieczeństwa i znajomości zasad zdrowego stylu życia. Po zsumowaniu punktów komisja konkursowa przyznała miejsce I drużynie ze Szkoły Podstawowej w Łaszczówce, miejsce II drużynie ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach, a miejsce III drużynie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni oraz Szkoły Podstawowej w Typinie. Sukces naszych uczniów cieszy nas ogromnie. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Uczniów do konkursu przygotowała p. E. Szokało.