Narodowe Czytanie 2018

7 września 2018 r. uczestniczyliśmy w wydarzeniu Narodowego Czytania. Jest to akcja organizowana przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została ona zainicjowana wspólną lekturą ?Pana Tadeusza? Adama Mickiewicza. W tym roku czytaliśmy “Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Miało to na celu nie tylko przybliżyć nam doświadczenia sprzed wieków związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ale również promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie kl. I-VIII mieli okazję odczytać po fragmencie lektury, zwracając uwagę na odpowiednią intonację, znaki interpunkcyjne jak i poprawność językową. Takie wydarzenia mają na celu nie tylko doskonalenie umiejętności polonistycznych uczniów, ale przede wszystkim zwracają uwagę na bogactwo polskiej literatury oraz wzmacniają poczucie tożsamości narodowej.