Nauka zdalna

W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych  informujemy, że nauczyciele są dostępni do indywidualnego kontaktu z uczniami kl. II-VIII drogą meilową, za pomocą dziennika elektronicznego lub telefonicznie w godz. 8.00 – 15.00. W tym celu zostały utworzone meile klasowe, do których uczniowie dostaną hasła, a na które będą wysyłane materiały z poszczególnych przedmiotów do wykonania. W razie  pytań dotyczących zadanych materiałów prosimy o indywidualny kontakt z nauczycielem danego przedmiotu lub wychowawcą klasy.

klasa e- mail
Kl. 2 jezierniakl2@onet.pl
Kl. 3 jeziernia3@onet.pl
Kl. 4 jeziernia4@op.pl
Kl. 5 jeziernia5@op.pl
Kl. 6 jezierniakl6@vp.pl
Kl. 8 klasa.viii.jeziernia@onet.pl