NOWE MOŻLIWOŚCI DLA TWOJEGO DZIECKA

?Rozwój i większe kompetencje?

Od września 2017 r. wspólnie z Niepubliczną Szkołą Podstawową w Wieprzowie Tarnawackim będziemy realizować projekt ?Rozwój i większe kompetencje?, który dofinansowany został w ramach konkursu nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16,  Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dzięki projektowi uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni z klas I-VII uczestniczyć będą w bezpłatnych dodatkowych zajęciach: matematycznych, przyrodniczych, komputerowych i zajęciach z języka angielskiego. Zajęcia będą odbywały się przez cały rok szkolny 2017/18 według ustalonego harmonogramu.

Zmodernizowana i wyposażona zostanie także pracownia komputerowa, m.in. w drukarkę 3D, monitor dotykowy, laptopy, wizualizer oraz stworzona zostanie pracownia przyrodnicza. Dzięki temu zajęcia będą innowacyjne i przez to atrakcyjne .