Ogłoszenie

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie!
Od 18.10.2022 r. obowiązki dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni pełni pani Bernadetta Czarnecka. Wszystkie sprawy kierujemy w pierwszej kolejności do wychowawców oraz do p.o. dyrektora. Numer kontaktowy pozostaje bez zmian.
Ze swej strony pragnę życzyć samych sukcesów wszystkim Uczniom oraz podziękować za dotychczasową współpracę Rodzicom. Mam nadzieję, że powrócę do pełnienia funkcji dyrektora oraz nauczyciela zgodnie z założeniem, tj. od nowego roku szkolnego.

Dyrektor NSP w Jezierni
Joanna Babiuch