Pasowanie na ucznia

Dzień to ważny jest szalenie. Dziś składamy przyrzeczenie…

13 października 2016 r. dzieci, uczęszczające do klasy pierwszej jak i do  oddziałów przedszkolnych, działających w naszej szkole, przeżywały ważne dla nich chwile. Najmłodsi, ich rodzice, dyrekcja i goście uczestniczyli w sali w ślubowaniu i pasowaniu . Dzieci pod kierunkiem Pani Aleksandry Pisarczyk i Pani Justyny Jakimczuk zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Przekonywali, że z zapałem przystępują do każdego zadania i są koleżeńscy. Następnie pani dyrektor Anna Kocha dokonała uroczystego pasowania. Bohaterom tego  dnia pozostaje życzyć, aby opuszczając naszą szkołę, mogli powiedzieć, że w jej murach spełniły się ich oczekiwania.