Początek roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2021/ 2022. Część oficjalną poprzedziło uczestnictwo we Mszy świętej, którą odprawił ks. proboszcz Mieczysław Grabowski, przypominając o 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej, która jest dla naszego kraju nie tylko bolesnym doświadczeniem czy wiedzą podręcznikową, ale przestrogą dla przyszłych pokoleń. Po Mszy św. udaliśmy się do szkoły, aby wziąć udział w części oficjalnej. Pani dyrektor Anna Kochan przywitała wszystkie dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli. Odczytany został list Lubelskiego Kuratora Oświaty pani Teresy Misiuk. Przekazała ona rodzicom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia pomyślności, sukcesów osiąganych w atmosferze dobrej współpracy i wyrozumiałości względem siebie, aby osiągnięcia uczniów stanowiły powód do dumy i zadowolenia, a wspólny trud wychowawczy zaowocował ich pomyślną przyszłością.

Przed nami nowy, szczególny rok szkolny, podczas którego czeka nas wiele wyzwań, a którym musimy sprostać, aby bezpiecznie, stacjonarnie kontynuować naukę.