POMOC DLA NASZEJ UCZENNICY

25 lutego i 5 marca 2017 r. dzieci, nauczyciele i dyrektorzy z naszej szkoły wraz z rodzicami, wzięli udział w zbiórce pieniędzy pod patronatem Caritas Polska dla uczennicy i koleżanki Kasi Czok. Dziewczynka zmaga się na co dzień z takimi chorobami jak: przepuklina oponowo-rdzeniowa, wodogłowie, padaczka, niedowład kończyn dolnych, pęcherz moczowy neurogenny.  Kasia ma bardzo trudne warunki mieszkaniowe. Brak łazienki, centralnego ogrzewania czy nieszczelne okna, które w znacznym stopniu nie pozwalają niepełnosprawnej zachować sterylnych warunków higienicznych. Znajduje się pod opieką matki, która również choruje. Kasia porusza się na wózku inwalidzkim. W domu jest rehabilitowana i ma indywidualne nauczanie. Dzięki akcji Caritas Polska, zorganizowanej w dwóch dekanatach Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na remont domu Kasi. Społeczność szkolna bardzo chętnie wzięła udział, by pomóc swojej koleżance. Dzieci własnoręcznie zrobiły  puszki, do których wrzucano pieniążki i dzielnie wraz z rodzicami i nauczycielami stały po każdej mszy przy wyjściu z kościołów w Tomaszowie Lubelskim. W zbiórce pomogła  nam również  młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim  pod opieką p. E. Jastrząb – za co bardzo dziękujemy. Słowa podziękowania kierujemy również do proboszczów kościołów, którzy umożliwili nam przeprowadzenie akcji.