POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY ” KOLORY NIEPODLEGŁOŚCI”

W dniu 22 maja 2018 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni nastąpiło rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. “Kolory Niepodległości?, który został zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Delegatura w Zamościu. Jego celem było między innymi uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, wspieranie postaw patriotycznych i szacunku dla symboli narodowych, a także popularyzowanie wiedzy o tematyce patriotycznej w formie plastycznej wraz z kształtowaniem inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości artystycznej. Konkurs był skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów kl. I-III szkoły podstawowej. Uczniowie naszej szkoły przygotowali siedem prac plastycznych, spośród których po wnikliwej analizie i ocenie, komisja w składzie: P. Ewa Malec, p. Anna Jaremko, p. Justyna Byra wybrała trzy najlepsze. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się: I miejsce: Sylwia Kielar z kl. III, II miejsce: Aurelia Golańska z grupy przedszkolnej 0 B, III miejsce: Liliana Lentowicz z kl. I.

            7 czerwca otrzymaliśmy informację, iż Aurelia Golańska z oddziału przedszkolnego zajęła pierwsze miejsce w konkursie na szczeblu wojewódzkim. 14 czerwca Aurelka wraz z wychowawcą p. Justyną Byrą, odebrały nagrodę w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Delegatura w Zamościu. Jest to duży sukces, zważywszy, że w konkursie plastycznym w tegorocznej edycji brali udział uczniowie szkół podstawowych z całego województwa. Serdecznie gratulujemy Aurelce i życzymy dalszych sukcesów 🙂