“Poznaj Polskę”

Nasza Szkoła brała udział w Projekcie “Poznaj Polskę”, z którego zostały sfinansowane dwa wyjazdy. Pierwszy dla uczniów klas I-III do Pałacu Zamoyskich w Kozłówce, ponadto uczniowie odwiedzili Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Druga wycieczka dla uczniów klas IV-VIII odbyła się do Krakowa, gdzie uczniowie odwiedzili Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Zamek Królewski na Wawelu i Państwowe Zbiory Sztuki. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wyjazdu.