Próbna ewakuacja

W trosce o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków oraz uczniów w dniu 17 września 2021 roku zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji z budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni. Celem ćwiczeń było nabywanie przez dzieci właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej i pozbawionej elementów paniki. Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wszyscy bezpiecznie opuścili budynek i udali się do wyznaczonego miejsca zbiórki.