PRÓBNY SPRAWDZIAN ÓSMOKLASISTY

W dniach 19-21 grudnia 2018 r. ósmoklasiści Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni przystąpili do Próbnego Sprawdzianu Ósmoklasisty. Przez trzy dni uczniowie zmagali się z testami z języka polskiego, z matematyki i z języka angielskiego. Wszystko odbyło się tak, jak na prawdziwym egzaminie. Ósmoklasiści mieli okazję zapoznać się z procedurami i zasadami, które będą obowiązywały podczas kwietniowego sprawdzianu oraz sprawdzić swoją dotychczasową wiedzę z wyżej wymienionych przedmiotów.