Rekrutacja bez zmian

Rekrutacja do przedszkola, szkoły podstawowej w Jezierni na rok szkolny 2020/2021 odbywa się bez zmian. Wnioski i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej szkoły www.jeziernia.pl . Należy je uzupełnić, włożyć w zaklejoną kopertę i wrzucić do skrzynki umieszczonej przed drzwiami szkoły. Wniosek czy oświadczenia o kontynuacji wychowania przedszkolnego można również przesłać na adres e-mail jeziernia.szkola@gmail.com lub tradycyjną pocztą.

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni

Anna Kochan