REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA ORAZ DO KL. I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja do przedszkola oraz do kl. I w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni będzie trwała od 20 lutego do 15 czerwca 2020 r. Formularz wniosku o przyjęcie do przedszkola lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz do kl. I należy pobrać na stronie internetowej szkoły oraz złożyć w siedzibie NSP w Jezierni do 15 czerwca 2020 r. Zapraszamy!

Rekrutacja do przedszkola:

Rekrutacja do szkoły: