Świątecznie w naszej szkole

 

W świątecznej atmosferze

Boże Narodzenie to czas refleksji i zadumy. Przypomnieli nam o tym uczniowie, prezentując
22 grudnia 2015 r. przedstawienie o narodzinach Jezusa Chrystusa. Wspólnie z nami spektakl obejrzał nasz gość ks. Mieczysław Grabowski ? proboszcz parafii pw. Świętego Antoniego Padewskiego
w Jezierni.

Dzieci przedstawiły historię wędrówki brzemiennej Marii wraz z Józefem z Jerozolimy do Betlejem, narodziny Jezusa w stajence oraz przybycie do niego z darami Trzech Króli i pasterzy.
Występ dzieci przygotowały panie Elżbieta Jastrząb i Dorota Karwańska-Mazurkiewicz.

Po spektaklu wszystkie przedszkolaki i uczniowie wspólnie z dyrekcją, nauczycielami, ks. proboszczem
i pracownikami szkoły złożyli sobie życzenia świąteczne, dzieląc się opłatkiem.