„Tydzień wyboru drogi kształcenia”

W ramach akcji Uczniowie i Rodzice klas VIII będą mieli możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi numerami telefonów.

Proponowana sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień – od 7 do 11 marca 2022 r.

Szczegóły w załączniku.