UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 września 2017 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni rozpoczęliśmy rok szkolny 2017/2018.

We wrześniowy poranek uczniowie, nauczyciele i rodzice uczestniczyli we mszy świętej, odprawionej przez ks. proboszcza Mieczysława Grabowskiego. Następnie w sali gimnastycznej w szkole zgromadziliśmy się, by uroczyście rozpocząć rok szkolny. Uroczystego powitania dokonała Pani dyrektor Anna Kochan.

W nowym roku szkolnym szkołę tworzą: dwa oddziały przedszkolne oraz klasy I ? VII. Zgodnie z reformą oświaty w klasach pierwszych, czwartych i siódmych będzie wdrażana nowa podstawa programowa. Po okolicznościowym przemówieniu i przedstawieniu nowych nauczycieli, uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.
W nowym roku szkolnym życzymy uczniom oraz nauczycielom wielu sukcesów i satysfakcji.