W IMIENIU DYREKCJI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w JEZIERNI PRAGNĘ POINFORMOWAĆ, ŻE WSZELKIE INFORMACJE O ZAMKNIĘCIU SZKOŁY i PRZEDSZKOLA SĄ NIEPRAWDZIWE.