Witajcie w szkole!

1 września 2020 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2020/ 2021. Część oficjalną poprzedziło uczestnictwo we Mszy świętej, którą odprawił ks. proboszcz Mieczysław Grabowski. Następnie udaliśmy się do szkoły, aby wziąć udział w inauguracji nowego roku szkolnego. Pani dyrektor Anna Kochan przywitała wszystkie dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli. Odczytane zostały listy Lubelskiego Kuratora Oświaty pani Teresy Misiuk oraz Wójta Gminy Tomaszów Lubelski pani Marzeny Czubaj – Gancarz. Przekazały one rodzicom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia pomyślności, sukcesów osiąganych w atmosferze dobrej współpracy i wyrozumiałości względem siebie, aby osiągnięcia uczniów stanowiły powód do dumy i zadowolenia, a wspólny trud wychowawczy zaowocował ich pomyślną przyszłością.

Pamiętaliśmy również o 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej, która jest dla naszego kraju nie tylko bolesnym doświadczeniem czy wiedzą podręcznikową, ale przestrogą dla przyszłych pokoleń. Po części oficjalnej uczniowie udali się do klas, gdzie miały miejsca spotkania z wychowawcami.

Przed nami  nowy, szczególny rok szkolny, podczas którego czeka nas wiele wyzwań, a którym musimy sprostać, aby bezpiecznie, stacjonarnie kontynuować naukę.