WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JEZIERNI ROK SZKOLNY 2018/2019

Klasa I Religia: Jesteśmy rodziną Pana Jezusa, red. ks. P. Goliszek, wydawnictwo GAUDIUM

Klasa II Religia: Kochamy Pana Jezusa, red. ks. P. Goliszek,
wydawnictwo GAUDIUM

Klasa III Religia: Przyjmujemy Pana Jezusa, red. ks. P. Goliszek,
wydawnictwo GAUDIUM

Klasa IV
Religia:
Jestem Chrześcijaninem,red. ks. W. Janiga, wydawnictwo GAUDIUM
J. niemiecki: Mach mit! neu 1 ? podręcznik i zeszyt ćwiczeń, autor: Halina Wachowska, Mieczysława Materniak

Klasa V

Religia: Wierzę w Boga, red. ks. W. Janiga, wydawnictwo GAUDIU

J.niemiecki: Mach mit! neu 2 ? podręcznik i zeszyt ćwiczeń, autor: Halina Wachowska,

Mieczysława Materniak-Behrens

Klasa VII

Religia: Spotykam Twoje słowo, red. ks. P. Mąkosa, wydawnictwo GAUDIUM

Klasa VIII

Religia: Z Toba idę przez życie, red. ks. P. Mąkosa, wydawnictwo GAUDIUM

 

RODZICE KUPUJĄ WYŻEJ WYMIENIONE KSIĄŻKI WE WŁASNYM ZAKRESIE