Wykład o pierwszej pomocy

10 maja 2016 r. odwiedził nas ratownik medyczny p. Damian Pępiak. Opowiedział o swojej pracy
w Pogotowiu Ratunkowym w Tomaszowie Lubelskim oraz o zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Dzieci miały możliwość dowiedzieć się, jak należy zachowywać się w sytuacji zranienia i utraty przytomności, czy też jak przeprowadzić resuscytację oraz poznali zasady działania defibrylatora.