„Zachowaj trzeźwy umysł”

Po raz kolejny uczestniczymy w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. W ramach akcji prowadzone są działania promujące wśród dzieci i młodzieży zdrowy styl życia, w tym unikanie spożywania alkoholu i palenia papierów, a także dystans do narkotyków i dopalaczy.

Elementem zdrowego stylu życia jest także zdrowie emocjonalno – psychiczne dzieci. Od rodziców i opiekunów dzieci zależy właściwe kształtowanie u nich rozumienia swoich uczuć, reakcji na stres i tworzenia więzi emocjonalnych z innymi ludźmi.

W ramach realizacji kampanii otrzymaliśmy materiały edukacyjne dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów. Część z nich prezentujemy.