ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W KLASACH II-III ORAZ KONSULTACJE DLA KLASY VIII

Od 25 maja 2020 r. w naszej szkole są prowadzone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w klasach II-III oraz zorganizowane zostały konsultacje dla klasy VIII.

Mają one charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależały od decyzji rodziców dzieci.

Podczas zajęć zostały zastosowane bezpieczne warunki ich realizacji, uwzględniające wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Dyrektor szkoły,
A. Kochan