Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni

Harmonogram

8.00 – msza św. w kościele parafialnym w Jezierni,
9.00 – uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 na sali gimnastycznej dla kl. I-VII,
9.30 – spotkania z wychowawcami klas,
9.45 – zakończenie roku szkolnego 2020/2021 na sali gimnastycznej dla oddziałów przedszkolnych,
10.00 – spotkania w salach z wychowawcami grup.

Przypominamy uczniom i rodzicom o konieczności założenia maseczek w kościele i na sali gimnastycznej.

Dyrektor szkoły
A. Kochan