ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/22 W NSP W JEZIERNI

HARMONOGRAM

8.00 – msza św. w kościele parafialnym pw. św. Antoniego z Padwy w Jezierni,

9.00 – uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 na sali gimnastycznej
dla oddziałów przedszkolnych,

9.30 – spotkania w salach z wychowawcami grup,

9.30 – uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 na sali gimnastycznej dla kl. I-VIII,

10.15 – spotkania z wychowawcami klas.