Kadra pedagogiczna Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni
w roku szkolnym 2023/24

Joanna Babiuch

Dyrektor,
edukacja
wczesnoszkolna

Katarzyna Pałka

Edukacja
wczesnoszkolna

Diana Sikora

Wychowanie przedszkolne

Anna Bazan

Wychowanie
wczesnoszkolne

Emilia Szum

Język angielski

Elżbieta Jastrząb

Religia

Anna Wolańczyk

Pedagog specjalny

Angelika Małyszek

Psycholog

Joanna Bartoszek

Logopeda

Kamila Rybińska

Opiekun żłobka

Renata Jakubus

Opiekun żłobka

Justyna Pisarczyk

Opiekun żłobka,
pomoc w przedszkolu