Kadra pedagogiczna Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni
w roku szkolnym 2022/23

Joanna Babiuch

Dyrektor,
edukacja
wczesnoszkolna

Bernadetta Czarnecka

P.o. dyrektora,
edukacja
wczesnoszkolna

Anna Wiatrak

Wychowanie
przedszkolne

Anna Bender

Psycholog

Monika Czyż

Chemia

Katarzyna Pałka

Matematyka

Elżbieta Jastrząb

Religia

Anna Wolańczyk

Pedagog specjalny

Aleksandra Radlińska

Matematyka

Joanna Domańska-Bryk

Wiedza o społeczeństwie

Danuta Kominek

Biblioteka

Wioletta Prus

Doradztwo zawodowe

Yaroslava Rypus-Karpinska

Język angielski

Dorota Stefanik

Wychowanie
fizyczne

Teresa Kozłowska

Fizyka, geografia

Sylwia Chmielowiec

Edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Harbuz

Pomoc nauczyciela przedszkola

Anna Bazan

Edukacja
wczesnoszkolna

Marta Łaba

Język polski

Anna Pępiak

Biologia

Monika Górnik

Wychowanie do życia w rodzinie

Joanna Osuch

Informatyka

Teresa Puchacz

Historia

Anna Pańczyna

Język niemiecki

Barbara Łasocha

Wychowanie przedszkolne, plastyka

Marek Słoboda

Technika

Jolanta Obuchowska-Probola

Logopeda, nauczyciel wspomagający

Małgorzata Korzeniowska-Witt

Muzyka, rytmika, edukacja dla bezpieczeństwa