Kadra pedagogiczna Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni
w roku szkolnym 2018/19

Joanna Babiuch

Dyrektor,
edukacja
wczesnoszkolna

Anna Wiatrak

Wychowanie
przedszkolne

Anna Bender

Psycholog

Monika Czyż

Chemia

Katarzyna Pałka

Matematyka

Bernadetta Czarnecka

Edukacja
wczesnoszkolna

Elżbieta Jastrząb

Religia

Małgorzata Korzeniowska-Witt

Muzyka

Dorota Stefanik

Wychowanie
fizyczne

Agnieszka Presz

Logopeda

Teresa Kozłowska

Fizyka, geografia

Małgorzata Korzeniowska-Witt

Edukacja dla bezpieczeństwa

Ewa Malec

Edukacja
wczesnoszkolna

Monika Górnik

Wychowanie do życia w rodzinie

Joanna Osuch

Informatyka

Teresa Puchacz

Historia

Anna Pańczyna

Język niemiecki

Barbara Łasocha

Plastyka

Marta Łaba

Język polski

Anna Pępiak

Biologia

Marek Słoboda

Technika