Kadra pedagogiczna Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni
w roku szkolnym 2018/19

Anna Kochan

Dyrektor szkoły

Joanna Babiuch

Wychowanie
przedszkolne

Amelia Barcicka – Słotwińska

Psycholog

Monika Czyż

Chemia

Danuta Hałas

Matematyka, nauczyciel wspomagający

Justyna Jakimczuk

Edukacja
wczesnoszkolna

Elżbieta Jastrząb

Religia

Dorota Karwańska – Mazurkiewicz

Muzyka

Jaromir Korkosz

Wychowanie
fizyczne

Agnieszka Presz

Logopeda

Teresa Kozłowska

Fizyka, geografia

Paweł Łukasiewicz

Edukacja dla bezpieczeństwa

Ewa Malec

Edukacja
wczesnoszkolna

Alina Omelczuk

Wychowanie do życia w rodzinie, przyroda

Joanna Osuch

Informatyka

Patryk Pawlik

Historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe

Anna Pańczyna

Język niemiecki

Aleksandra Struzik

Plastyka

Ewa Szokało

Historia, język polski

Anna Pępiak

Biologia

Marek Słoboda

Technika

Patrycja Domańska

Nauczanie indywidualne, nauczyciel wspomagający

Anna Wiatrak

Wychowanie
przedszkolne

Anna Wolańczyk

Edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający

Joanna Wolańczyk

Język angielski, język polski