Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jezierni

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jezierni zapewnia wysoką jakość kształcenia dzięki kwalifikacjom kadry nauczycielskiej i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przy wykorzystaniu tablic multimedialnych, tablic all in one i programów interaktywnych. Dodatkowo dzięki małej ilości dzieci w klasach możemy wdrażać indywidualną pracę z każdym uczniem.

Nasza oferta edukacyjna dostosowana jest również do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (niezależnie od określonego stopnia niepełnosprawności). Na podstawie orzeczenia zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje IPET, który określa sposób i zakres dostosowania programu do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną tj. magiczny dywan,  stanowiący pomoc dydaktyczną, dedykowaną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych wraz z zestawem treści multimedialnych, przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym; photony – roboty edukacyjne – wykorzystywane do nauki programowania również przez najmłodszych; piaskownica sensoryczna – wykorzystywana na zajęciach rewalidacyjnych i korekcyjno – kompensacyjnych czy polisensoryczna tablica podświetlana stosowana do rozwijania kreatywności i wpływająca korzystnie na neuroplastyczność mózgu.

Uczniowie klas 4-6 mają możliwość nauki drugiego, dodatkowego języka obcego ? niemieckiego.

Na wszechstronny rozwój dzieci wpływa nie tylko nauka, ale także aktywność fizyczna. Mogą uczestniczyć w  zajęciach SKS czy pozalekcyjnych zajęciach karate i piłki nożnej.

Kształtowanie wrażliwości muzycznej i koordynacji ruchowej przedszkolaków umożliwia udział w zajęciach rytmicznych oraz w dodatkowych zajęciach tanecznych.

W czasie przerw dzieci mogą bawić się na nowoczesnym, bezpiecznym placu zabaw, który spełnia najwyższe standardy.

Po zajęciach lekcyjnych zapewniamy opiekę – dla dzieci z oddziałów przedszkolnych do godziny 15.00 prowadzone są zajęcia opiekuńcze, natomiast starsi do godziny 15.00 mogą przebywać w świetlicy szkolnej.

Ponadto indywidualny rozwój każdego dziecka, dostosowany do jego potrzeb, zapewniają zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, z psychologiem i logopedą.

Wszystkie zajęcia odbywają się bezpłatnie.

Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie1
Zdjecie2
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj - kopiuj - kopiuj
previous arrow
next arrow
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie1
Zdjecie2
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj - kopiuj
Zdjecie2 - kopiuj - kopiuj - kopiuj
previous arrow
next arrow
Shadow