REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do Żłobka Qbuś Puchatek przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do Żłobka Qbuś Puchatek w Jezierni będzie trwała od 1 kwietnia do 31 maja 2024 r.

Przyjęcia dzieci odbywają się w trakcie całego roku szkolnego w miarę istnienia wolnych miejsc. Formularz wniosku o przyjęcie do żłobka należy pobrać na stronie internetowej szkoły oraz złożyć do dnia 31 maja 2024 r. Wypełnione wnioski będą przyjmowane w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni, Jeziernia 110. Wniosek można również przesłać na adres e-mail jeziernia.szkola@gmail.com lub tradycyjną pocztą.

Rekrutacja do przedszkola przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkola będzie trwała od 1 kwietnia do 31 maja 2024 r.

Formularz wniosku o przyjęcie do przedszkola lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego należy pobrać na stronie internetowej szkoły oraz złożyć do dnia 31 maja 2024 r. Należy je uzupełnić, włożyć w zaklejoną kopertę i wrzucić do skrzynki umieszczonej przed drzwiami szkoły. Wniosek czy oświadczenia o kontynuacji wychowania przedszkolnego można również przesłać na adres e-mail jeziernia.szkola@gmail.com lub tradycyjną pocztą.

Rekrutacja do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja będzie trwała od 1 marca do 31 maja 2024 r.

Formularz wniosku o przyjęcie do szkoły należy pobrać na stronie internetowej szkoły oraz złożyć do dnia 31 maja 2024 r. Należy je uzupełnić, włożyć w zaklejoną kopertę i wrzucić do skrzynki umieszczonej przed drzwiami szkoły. Wniosek można również przesłać na adres e-mail jeziernia.szkola@gmail.com lub tradycyjną pocztą.