REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA ORAZ DO KL. I NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rekrutacja do przedszkola przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni będzie trwała od 1 marca do 30 czerwca 2022 r.

Formularz wniosku o przyjęcie do przedszkola lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego należy pobrać na stronie internetowej szkoły oraz złożyć do dnia 30 czerwca 2022 r. Należy je uzupełnić, włożyć w zaklejoną kopertę i wrzucić do skrzynki umieszczonej przed drzwiami szkoły. Wniosek czy oświadczenia o kontynuacji wychowania przedszkolnego można również przesłać na adres e-mail jeziernia.szkola@gmail.com lub tradycyjną pocztą.

Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jezierni będzie trwała od 1 marca do 30 czerwca 2022 r.

Formularz wniosku o przyjęcie do szkoły należy pobrać na stronie internetowej szkoły oraz złożyć do dnia 30 czerwca 2022 r. Należy je uzupełnić, włożyć w zaklejoną kopertę i wrzucić do skrzynki umieszczonej przed drzwiami szkoły. Wniosek można również przesłać na adres e-mail jeziernia.szkola@gmail.com lub tradycyjną pocztą.

Korzystajmy z e-podręczników

Proponujemy naszym uczniom naukę i rozwijanie swoich zainteresowań, poprzez wykorzystywanie bezpłatnych e-podręczników.

E-podręczniki to materiały dydaktyczne, popularyzujące wiedzę dla uczniów klas 1-3 oraz klas 4-6.
Są one dostępne na stronie internetowej www.epodreczniki.pl. Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego można z nich korzystać bezpłatnie.

Więcej informacji na stronie internetowej www.epodreczniki.pl