• 2018/2019 – ?Edukacja na start?
  Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-202 Działanie 12.02 Kształcenie ogólne.
  W ramach tego projektu dzieci uczestniczą w bezpłatnych dodatkowych zajęciach matematycznych i z języka angielskiego oraz kółku przyrodniczym i komputerowym. Uczniowie klas 5-8 uczestniczą także w warsztatach kształtujących kompetencje społeczne.
 • 2018/2019 – Rządowy Program ?Aktywna tablica?
  Szkoła zakupiła dwie tablice interaktywne (zmodernizowanie zaplecza dydaktycznego szkoły).
 • 2017/2018 – ?Rozwój i większe kompetencje?
  Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-202 Działanie 12.02 Kształcenie ogólne.
  W ramach projektu dzieci uczestniczyły w bezpłatnych dodatkowych zajęciach matematycznych i z języka angielskiego oraz kółku przyrodniczym i komputerowym. Dodatkowo dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwiło zmodernizowanie pracowni przyrodniczej i komputerowej.
  W ramach kółka przyrodniczego i komputerowego powstała Jeziernia oczami uczniów.
 • 2017 – ?Tradycje nasze zachowamy?
 • 2016 – ?Dostosowanie toalety w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo?
  Projekt PFRON