Plan lekcji – semestr zimowy roku szkolnego 2021/2022

Zajęcia z psychologiem organizowane są według harmonogramu dostępnego na tablicy informacyjnej.

Oddział przedszkolny 0A
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 13:00/ 13:30 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:30 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:00 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:00 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:00 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:00
2 13:00/ 13:30 – 15:00 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Oddział przedszkolny 0B
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 13:00/ 14:00 Edukacja przedszkolna 8:00 – 14:00 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:00 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:30 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:00 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:00
2 13:00/ 14:00 – 15:00 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Klasa 1
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 8:45 wychowanie fizyczne język angielski
2 8:55 – 9:40 edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna
3 9:50 – 10:35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
4 10:45- 11:30 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
5 11:40 – 12:25 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne edukacja wczesnoszkolna zajęcia rozwijające literacko – plastyczne
6 12:40 – 13:25 religia religia wychowanie fizyczne
7 13:30 – 14:15
8 14:20 – 15:05
Klasa 2
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 08:45 wychowanie fizyczne język angielski
2 8:55 – 9:40 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
3 9:50 – 10:35 edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
4 10:45 – 11:30 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
5 11:40 – 12:25 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne edukacja wczesnoszkolna zajęcia rozwijające
6 12:40 – 13:25 religia religia wychowanie fizyczne
7 13:30 – 14:15
8 14:20 – 15:05
Klasa 4
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 8:45 religia matematyka informatyka
2 8:55 – 9:40 język angielski technika język niemiecki język polski
3 9:50 – 10:35 muzyka wychowanie fizyczne zajęcia z wychowawcą język polski matematyka
4 10:45 – 11:30 język polski język angielski język polski historia matematyka
5 11:40 – 12:25 język polski przyroda język angielski plastyka
6 12:40 – 13:25 matematyka wychowanie fizyczne przyroda
7 13:30 – 14:15 wdż religia wychowanie fizyczne
8 14:20 – 15:05 wychowanie fizyczne
Klasa 5
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 8:45 religia technika język niemiecki matematyka
2 8:55 – 9:40 matematyka język polski matematyka język polski język polski
3 9:50 – 10:35 muzyka wychowanie fizyczne zajęcia z wychowawcą język angielski język angielski
4 10:45 – 11:30 geografia biologia język polski historia informatyka
5 11:40 – 12:25 język polski język polski historia plastyka
6 12:40 – 13:25 wdż wychowanie fizyczne matematyka
7 13:30 – 14:15 religia wychowanie fizyczne
8 14:20 – 15:05 wychowanie fizyczne
Klasa 6
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 8:45 technika
2 8:55 – 9:40 wychowanie fizyczne historia informatyka
3 9:50 – 10:35 język angielski wychowanie fizyczne zajęcia z wychowawcą matematyka historia
4 10:45 – 11:30 muzyka język polski język polski plastyka biologia
5 11:40 – 12:25 język polski matematyka język polski język polski język angielski
6 12:40 – 13:25 matematyka wdż wychowanie fizyczne matematyka
7 13:30 – 14:15 religia język angielski geografia religia
8 14:20 – 15:05 język niemiecki wychowanie fizyczne
Klasa 7
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 8:45 język polski język angielski język polski
2 8:55 – 9:40 religia wychowanie fizyczne matematyka matematyka zajęcia rozwijające z matematyki
3 9:50 – 10:35 język polski wychowanie fizyczne zajęcia z wychowawcą język niemiecki biologia
4 10:45 – 11:30 muzyka język polski fizyka plastyka język polski
5 11:40 – 12:25 matematyka biologia geografia historia informatyka
6 12:40 – 13:25 fizyka język niemiecki język angielski religia matematyka
7 13:30 – 14:15 geografia chemia wychowanie fizyczne język angielski historia
8 14:20 – 15:05 wychowanie fizyczne chemia
Klasa 8
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 8:45 język angielski edukacja dla bezpieczeństwa doradztwo zawodowe historia
2 8:55 – 9:40 zajęcia rozwijające z języka polskiego wychowanie fizyczne język polski wiedza o społeczeństwie biologia
3 9:50 – 10:35 zajęcia rozwijające z matematyki wychowanie fizyczne zajęcia z wychowawcą wiedza o społeczeństwie informatyka
4 10:45 – 11:30 zajęcia rozwijające z języka angielskiego matematyka matematyka język niemiecki język angielski
5 11:40 – 12:25 fizyka język polski matematyka matematyka język polski
6 12:40 – 13:25 historia język angielski fizyka język polski język polski
7 13:30 – 14:15 religia język niemiecki wychowanie fizyczne religia chemia
8 14:20 – 15:05 geografia chemia wychowanie fizyczne