Plan lekcji – II semestr roku szkolnego 2022/2023

Zajęcia z psychologiem organizowane są według harmonogramu dostępnego na tablicy informacyjnej.

Oddział przedszkolny 0A
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 13:00 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:00 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:00 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:00 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:00 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:00
2 13:00 15:00 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Oddział przedszkolny 0B
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 13:00 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:00 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:00 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:30 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:00 Edukacja przedszkolna 8:00 – 13:00
2 13:00 15:00 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Klasa 1
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 8:45 wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
2 8:55 – 9:40 religia język angielski edukacja wczesnoszkolna
3 9:50 – 10:35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
4 10:45- 11:30 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
5 11:40 – 12:25 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna GDDD
6 12:40 – 13:25 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna dodatkowy j. angielski
7 13:30 – 14:15 wychowanie fizyczne religia
8 14:20 – 15:05
Klasa 2
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 08:45 wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
2 8:55 – 9:40 religia edukacja wczesnoszkolna
3 9:50 – 10:35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
4 10:45 – 11:30 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
5 11:40 – 12:25 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna GDDD
6 12:40 – 13:25 edukacja wczesnoszkolna język angielski dodatkowy j. angielski
7 13:30 – 14:15 wychowanie fizyczne religia
8 14:20 – 15:05
Klasa 3
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 8:45 wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
2 8:55 – 9:40 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
3 9:50 – 10:35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
4 10:45 – 11:30 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
5 11:40 – 12:25 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna GDDD
6 12:40 – 13:25 język angielski język angielski religia dodatkowy j. angielski
7 13:30 – 14:15 religia wychowanie fizyczne
8 14:20 – 15:05
Klasa 5
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 8:45 historia technika
2 8:55 – 9:40 wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne matematyka matematyka
3 9:50 – 10:35 język polski muzyka język polski język angielski
4 10:45 – 11:30 matematyka język polski biologia język niemiecki język polski
5 11:40 – 12:25 plastyka zajęcia z wychowawcą historia język angielski informatyka
6 12:40 – 13:25 dodatkowa matematyka religia geografia język polski
7 13:30 – 14:15 matematyka język angielski dodatkowy j. angielski
8 14:20 – 15:05 religia wychowanie fizyczne
9 15:10 – 15:55 wychowanie fizyczne
Klasa 6
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 8:45 technika dodatkowy j. angielski
2 8:55 – 9:40 wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne język angielski język polski
3 9:50 – 10:35 z. wyrównawcze – matematyka matematyka język niemiecki matematyka
4 10:45 – 11:30 geografia muzyka język polski język polski informatyka
5 11:40 – 12:25 język polski plastyka język angielski zajęcia z wychowawcą język angielski
6 12:40 – 13:25 matematyka religia biologia dodatkowa matematyka historia
7 13:30 – 14:15 język polski historia matematyka
8 14:20 – 15:05 religia wychowanie fizyczne
9 15:10 – 15:55 wychowanie fizyczne
Klasa 7
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 8:45 religia język niemiecki dodatkowy j. angielski
2 8:55 – 9:40 wychowanie fizyczne biologia język polski chemia
3 9:50 – 10:35 wychowanie fizyczne muzyka biologia język angielski informatyka
4 10:45 – 11:30 plastyka język angielski historia z. wyrównawcze – matematyka język angielski
5 11:40 – 12:25 matematyka GDDD geografia zajęcia z wychowawcą język polski
6 12:40 – 13:25 język polski matematyka język polski matematyka matematyka
7 13:30 – 14:15 geografia język niemiecki fizyka dodatkowa matematyka język polski
8 14:20 – 15:05 fizyka chemia wychowanie fizyczne historia
9 15:10 – 15:55 religia wychowanie fizyczne
Klasa 8
Lp. Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 8:45 religia chemia
2 8:55 – 9:40 wychowanie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa język niemiecki język angielski
3 9:50 – 10:35 wychowanie fizyczne GDDD język polski matematyka język polski
4 10:45 – 11:30 język polski matematyka fizyka język angielski GDDD
5 11:40 – 12:25 geografia język angielski biologia GDDD matematyka
6 12:40 – 13:25 fizyka język polski historia język polski informatyka
7 13:30 – 14:15 dodatkowa matematyka chemia matematyka zajęcia z wychowawcą historia
8 14:20 – 15:05 język niemiecki wychowanie fizyczne dodatkowy j. angielski wiedza o społeczeństwie
9 15:10 – 15:55 religia wychowanie fizyczne wiedza o społeczeństwie