1. Proszę wejść na stronę www.office.com

2. Wybrać opcję ZALOGUJ SIĘ.

3. Wpisać adres mailowy (szkolny, np. jankowalski@jeziernia.pl) i kliknąć DALEJ.

4. Wpisać hasło i kliknąć ZALOGUJ.

Przy pierwszym logowaniu system poprosi użytkownika o zmianę hasła.

5. Pojawi się ekran z pytaniem (Chcesz, aby Cię nie wylogowywać?) Proszę zaznaczyć okienko przy “Nie pokazuj ponownie” i kliknąć wybraną opcję (jeśli z komputera korzysta więcej niż jedna osoba rekomendowaną opcją jest “NIE”).

Zaznaczone okienko przy “Nie pokazuj ponownie”

6. Po pomyślnym zalogowaniu powinien pojawić się ekran wyboru aplikacji: