PRÓBNA EWAKUACJA

W środę 16 września 2020 r. o godz. 11.00 w szkole w Jezierni rozległ się alarm pożarowy. Sygnał ten wezwał wszystkie dzieci, uczniów i pracowników szkoły do opuszczenia budynku, by udać się do wyznaczonego miejsca zbiórki. Wszystko odbyło się sprawnie i zgodnie w obowiązującymi procedurami. Celem ćwiczeń było oswojenie z sytuacją zagrożenia oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że taka próba była potrzebna, choć nigdy w przyszłości nie chcieliby wykorzystać zdobytego doświadczenia.

119721271_1002443176895454_8423308383127222797_n
119708572_392188128439143_7381221256568110204_n
119675506_682137589175449_5678138035895753381_n
119652838_4429439617130391_8435725381117890775_n
119649044_1303240060015201_5805973495749120803_n
119605457_3366130406944927_7723168642033374650_n
119601205_792890951474587_6968690223449093041_n
119586972_367572507733099_1319098569053440667_n
119585125_326764878400346_2405027912849073409_n
119574454_644638012918319_8287893603529928460_n
119565752_1692635677556084_8570267361137983648_n
119556961_1471994039666781_6343954318149974179_n
previous arrow
next arrow
119721271_1002443176895454_8423308383127222797_n
119708572_392188128439143_7381221256568110204_n
119675506_682137589175449_5678138035895753381_n
119652838_4429439617130391_8435725381117890775_n
119649044_1303240060015201_5805973495749120803_n
119605457_3366130406944927_7723168642033374650_n
119601205_792890951474587_6968690223449093041_n
119586972_367572507733099_1319098569053440667_n
119585125_326764878400346_2405027912849073409_n
119574454_644638012918319_8287893603529928460_n
119565752_1692635677556084_8570267361137983648_n
119556961_1471994039666781_6343954318149974179_n
previous arrow
next arrow