Zdalne nauczanie

Informujemy, że od 9 listopada 2020 r. wprowadzone zostaną nowe ograniczenia w związku z funkcjonowaniem szkoły poprzez objęcie zdalnym nauczaniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość klas I-III. Jednocześnie zostało przedłużone zdalne nauczanie w klasach IV-VIII do dnia 29 listopada 2020 r. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

Przedszkole funkcjonuje bez zmian – stacjonarnie.

Dyrektor szkoły
Anna Kochan