Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Wolontariusza, obchodzonym corocznie od 1985 roku. Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie angażuje się w pracę bez wynagrodzenia na rzecz innych osób lub organizacji. Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma chęci do działania.

W naszej szkole działa wolontariat „Podaj łapę ”, który już po raz 4 organizuje zbiórkę karmy dla potrzebujących zwierząt. Zapraszamy do zaangażowania w akcję szkolnego wolontariatu „Podaj łapę” niosącą pomoc potrzebującym zwierzętom podopiecznym Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt Adopcje w Tomaszowie Lubelskim. Zbieramy suchą i mokrą karmę oraz inne akcesoria, potrzebne do utrzymania czystości zwierząt.

Dla wszystkich biorących udział w akcji przewidziane są dyplomy uznania oraz nagrody podziękowania. Zachęcamy do udziału w akcji w tym szczególnym świątecznym czasie.