REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA ORAZ DO KL. I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja do przedszkola oraz do kl. I w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni na rok szkolny 2021/ 2022 będzie trwała od 20 lutego do 15 czerwca 2021 r. Formularz wniosku o przyjęcie do przedszkola lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz do kl. I należy pobrać na stronie internetowej szkoły oraz złożyć w siedzibie NSP w Jezierni do 15 czerwca 2021 r., wrzucić do skrzynki umieszczonej przy wejściu do szkoły lub przesłać pocztą. Zapraszamy!

https://jeziernia.pl/rekrutacja/